Difference between revisions of "Main Page"

Line 29: Line 29:
 
[[Butön's History of Buddhism in India and Its Spread to Tibet]]OR
 
[[Butön's History of Buddhism in India and Its Spread to Tibet]]OR
 
[[The Fearless Lion's Roar]]
 
[[The Fearless Lion's Roar]]
|limit=1
 
 
}}
 
}}
  
Line 54: Line 53:
 
[[Phrin las nor bu'i rtog chos]]OR
 
[[Phrin las nor bu'i rtog chos]]OR
 
[[Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje yi gsung 'bum dam chos rin chen nor bu'i mdzod]]
 
[[Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje yi gsung 'bum dam chos rin chen nor bu'i mdzod]]
|limit=1
 
 
}}
 
}}
  

Revision as of 23:57, 2 November 2018

LibBanner.png
Welcome to the searchable catalog of the
Tsadra Foundation Research Library in Boulder, Colorado.

Featured Books

Newest Books

Daily Prayers of A-Khrid Dzogchen Preliminary Practice-front.jpeg
Daily Prayers of A-Khrid Dzogchen Preliminary Practice
Lassalle, Guillaume and Chime Yungdrung, trans. Daily Prayers of A-Khrid Dzogchen Preliminary Practice. Oachghat, India: Menri Labrang, 2004.
A Place Name Index to George N. Roerich's Translation of The Blue Annals-front.jpeg
A Place Name Index to George N. Roerich's Translation of The Blue Annals
Wylie, Turrell V. A Place Name Index to George N. Roerich's Translation of The Blue Annals. Rome: Instituto Italiano Per Il Medio Ed Estremo Oriente, 1957.
Pulse Diagnosis in Tibetan Medicine-front.jpeg
Pulse Diagnosis in Tibetan Medicine
Dolma, Losang and Glenn H. Mullin. Pulse Diagnosis in Tibetan Medicine. Profile of Lobsang Dolma: Tibets' Foremost Lady Doctor. Dr. Dolkar: An introduction. New Delhi: Ganga Daya Hetibai Mission, n.d.
The Refuge Vow-front.jpeg
The Refuge Vow
Dzogchen Ponlop, The 7th. The Refuge Vow: Outer and Inner Refuge. Vancouver, BC: Siddhi Publications, 1999.
The Preliminary Practices of Tibetan Buddhism (1975, Tusum Ling Publications)-front.jpeg
The Preliminary Practices of Tibetan Buddhism (1975, Tusum Ling Publications)
Rapten, Geshe. The Preliminary Practices of Tibetan Buddhism. Burton, WA: Tusum Ling Publications, 1975.
The Rig Veda (1981, Penguin)-front.jpeg
The Rig Veda (1981, Penguin)
O'Flaherty, Wendy Doniger. The Rig Veda: An Anthology - One hundred and eight hymns, slected, translated and annotated. London: Penguin Books, 1981.
The Wisdom of the Desert-front.jpeg
The Wisdom of the Desert
Merton, Thomas. The Wisdom of the Desert: Sayings from the Desert Fathers of the Fourth Century. New York: New Direction Books, 1970.
Zen and the Birds of Appetite-front.jpeg
Zen and the Birds of Appetite
Merton, Thomas. Zen and the Birds of Appetite. New York: New Directions Books, 1968.
Thinking Through Confucius-front.jpeg
Thinking Through Confucius
Hall, David L., and Roger T. Ames. Thinking through Confucius. Albany: State University of New York Press,1987.
Tibetan Phrasebook-front.jpeg
Tibetan Phrasebook (1991, Snow Lion)
Bloomfield, Andrew and Yanki Tshering. Tibetan Phrasebook. Ithaca, NY: Snow Lion Publications,1991.
Textual Sources for the Study of Hinduism-front.jpeg
Textual Sources for the Study of Hinduism
O'Flaherty, Wendy Doniger. Textual Sources for the Study of Hinduism. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.
Disputers of the Tao-front.jpeg
Disputers of the Tao
Graham, A.C. Disputers of the Tao: Philosophical Argument in Ancient China. La Salle, IL: Open Court Publishing, 1995.
Sources of Indian Tradition - Vol. 2-front.jpeg
Sources of Indian Tradition - Vol. 2
Hay, Stephen. Sources of Indian Tradition - Volume Two: Modern India and Pakistan. New York: Columbia University Press, 1988.
Sources of Indian Tradition - Vol. 1-front.jpeg
Sources of Indian Tradition - Vol. 1
Embree, Ainslie T. Sources of Indian Tradition - Volume One: From Beginning to 1800. New York : Columbia University Press, 1988.
The I Ching (1990, Princeton University Press)-front.jpeg
The I Ching (1990, Princeton University Press)
Wilhelm, Richard, and Cary F. Baynes. The I Ching or Book of Changes - The Richard Whilhelm Translation rendered into English by Cary F. Baynes. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.
Between Jerusalem and Benares-front.jpeg
Between Jerusalem and Benares
Goodman, Hananya. Between Jerusalem and Benares: comparative studies in Judaism and Hinduism. Albany: State University of New York Press,1994.
Dhammapada (1982, Central Institute of Higher Tibetan Studies)-front.jpeg
Dhammapada (1982, Central Institute of Higher Tibetan Studies)
Dhammapada: The Dalai Lama Tibeto-Indological Studies Series Vol. IV. Saranath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1982.
The Anguish of Tibet-front.jpeg
The Anguish of Tibet
Kelly, Perta K., Gert Bastian, and Pat Aiello. The Anguish of Tibet. Berkeley, CA: Parallax Press, 1991.
... further results

Featured Tibetan Publications

Newest Tibetan Additions

Bar do'i khrid yig gces btus-front.jpeg
Bar do'i khrid yig gces btus
Mi la ras pa མི་ལ་རས་པ་ ; Drukchen, 2nd ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་. bar do'i khrid yig gces btus བར་དོའི་ཁྲིད་ཡིག་གཅེས་བཏུས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu bdun pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 17. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2014.
Rgyal ba rgya mtsho'i rnam bshad (2019)-front.jpeg
Rgyal ba rgya mtsho'i rnam bshad (2019)
Karma chags med ཀརྨ་ཆགས་མེད་. dpal 'jig rten dbang phyug gi cho ga'i zin bris rab gsal thar pa'i lam chen las bdag bskyed kyi dka' ba'i gnad rnams bkrol ba don 'grel nyi ma'i 'od zer དཔལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས་རབ་གསལ་ཐར་པའི་ལམ་ཆེན་ལས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་བཀྲོལ་བ་དོན་འགྲེལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer brgyad pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 28. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Dam chos bdud kyi gcod yul las ye shes mkha' 'gro'i zhal lung gsang ba mngon phyung spros pa nyer zhi brtul zhugs lam longs dang bcas pa-front.jpeg
Dam chos bdud kyi gcod yul las ye shes mkha' 'gro'i zhal lung gsang ba mngon phyung spros pa nyer zhi brtul zhugs lam longs dang bcas pa
Various Authors. Khenpo Sherab Gyaltsen, ed. dam chos bdud kyi gcod yul las ye shes mkha' 'gro'i zhal lung gsang ba mngon phyung spros pa nyer zhi brtul zhugs lam longs dang bcas pa དམ་ཆོས་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་གསང་བ་མངོན་ཕྱུང་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ལོངས་དང་བཅས་པ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer dgu pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 29. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Thar rgyan gab phyung bai DUr+ya'i phra tshom-front.jpeg
Thar rgyan gab phyung bai DUr+ya'i phra tshom
Donyo, Lodro. dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan gyi gab pa mngon du phyung ba baiDUr+ya yi phra tshom དམ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱི་གབ་པ་མངོན་དུ་ཕྱུང་བ་བཻཌཱུརྱ་ཡི་ཕྲ་ཚོམ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu brgyad pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 18. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2014.
Rgyud bla ma'i rnam bshad phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro-front.jpeg
Rgyud bla ma'i rnam bshad phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro
jam mgon kong sprul འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་. theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos 'khrul med lugs bzang dang sbyar ba'i rnam par bshad pa phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་འཁྲུལ་མེད་ལུགས་བཟང་དང་སྦྱར་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gnyis pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 31. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Bla ma sgrub pa'i gdams pa gces btus-front.jpeg
Bla ma sgrub pa'i gdams pa gces btus
bla ma sgrub pa'i gdams pa gces btus བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་གཅེས་བཏུས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 31. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Mdo sde rgyan gyi rnam bshad bdud rtse'i dga' - smad cha-front.jpeg
Mdo sde rgyan gyi rnam bshad bdud rtse'i dga' - smad cha
Mi pham rgya mtsho མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་. theg pa chen po mdo sde'i rgyan gyi dgongs don rnam par bshad pa theg mchog bdud rtsi'i dga' ston smed cha ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྨད་ཆ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu gcig pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 11; Rigpe Dorje Institute Series - Vol. 11. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2009.
Bde mchog gi rnam bshad (2019)-front.jpeg
Bde mchog gi rnam bshad (2019)
karma nges don bstan 'dzin phrin las ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་. dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i thugs dam lnga tshan lnga las 'khor lo sdom pa lha lnga'i sgrub thabs kyi don phyin ci ma log pa rnam par bshad pa yid bzhin 'dod 'byung gsang chen dbang gi rgyal po'i bang mdzod དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་དམ་ལྔ་ཚན་ལྔ་ལས་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་གསང་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer bdun pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 27. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Mdo sde rgyan gyi rnam bshad bdud rtse'i dga' - stod cha-front.jpeg
Mdo sde rgyan gyi rnam bshad bdud rtse'i dga' - stod cha
Mi pham rgya mtsho མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་. theg pa chen po mdo sde'i rgyan gyi dgongs don rnam par bshad pa theg mchog bdud rtsi'i dga' ston stod cha ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྟོད་ཆ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu gcig pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 11; Rigpe Dorje Institute Series - Vol. 11. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2009.
Rigs lam nor bu'i bang mdzod kyi sgo brgya 'byed pa'i 'phrul gyi lde mig-front.jpeg
Rigs lam nor bu'i bang mdzod kyi sgo brgya 'byed pa'i 'phrul gyi lde mig
Shamarpa, 6th ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ and gung thang blo gros rgya mtsho གུང་ཐང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་. thun mong bsdus pa'i sdom tshig blo gsal dga' bskyed. bsdus sbyor snying po'i dgongs don gsal bar byed pa kun gsal me long ཐུན་མོང་བསྡུས་པའི་སྡོམ་ཚིག་བློ་གསལ་དགའ་བསྐྱེད། བསྡུས་སྦྱོར་སྙིང་པོའི་དགོངས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu bzhi pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 14. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2012.
Kong sprul yon tan rgya mtsho'i rnam thar (2019 Rigpe Dorje Publications)-front.jpeg
Kong sprul yon tan rgya mtsho'i rnam thar (2019 Rigpe Dorje Publications)
Jam mgon kong sprul and Karma bkra shis chos 'phel འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ and ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་. Kong sprul yon tan rgya mtsho'i rnam thar ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng sum cu pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 30. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Lam rim ye shes snying po'i 'grel ba-front.jpeg
Lam rim ye shes snying po'i 'grel ba
jam mgon kong sprul འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་. bla ma'i thugs sgrub rdo rje drag rtsal las zhal gdams lam rim ye shes snying po'i 'grel ba ye shes snyang ba rab tu rgyas pa བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས་ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྙང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 10; Rigpe Dorje Institute Series - Vol. 10. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2009.
Sdom gsum gces btus-front.jpeg
Sdom gsum gces btus
Various authors. sdom pa gsum gyi gnad kyi zin bris mdor bsdus pa. shes bya mdzod kyi zur bkol sdom gsum rnam gzhag. dri lan drang nges don gyi snang byed las sdom gsum ngo bo gcig dang tha dad kyi dris lan skabs སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་གནད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་པ། ཤེས་བྱ་མཛོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་གཞག དྲི་ལན་དྲང་ངེས་དོན་གྱི་སྣང་བྱེད་ལས་སྡོམ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་དྲིས་ལན་སྐབས།. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu usum pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 13. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2010.
Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 2
shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam gnyis pa ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 3
shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam gsum pa ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་གསུམ་པ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs
shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 1
shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam dang po ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་དང་པོ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 4
shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam bzhi pa ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་བཞི་པ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
... further results

Newest Dissertations

Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China: A Comparison of the Concepts of Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China
Chih-Mien Adrian Tseng. "Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China: A Comparison of the Concepts of Buddha-Nature and Dao-Nature of Medieval China." PhD diss., McMaster University, 2014.
Le Dharmadharmatāvibhāga, texte bouddhique de l’Inde du IV siècle
Denis, Diane, Le Dharmadharmatāvibhāga, texte bouddhique de l’Inde du IV siècle, traduction des stances et du commentaire de Mipham, suivie d’un examen minutieux. Quebec: Universite Laval, 2013.
Multivariant Levels of Interpretations on Selected Caryās
Mipham on the Dependent Nature - The Three Natures through the Lens of Purity and Delusion
Cotter, Martina N. Mipham on the Dependent Nature: The Three Natures through the Lens of Purity and Delusion. MA thesis, Kathmandu University, 2017.
Demandingness, Self-Interest and Benevolence in Santideva's Introduction to the Practice of Awakening (Bodhicaryavatara)
Harris, Stephen. Demandingness, Self-Interest and Benevolence in Śāntideva's Introduction to the Practice of Awakening (Bodhicaryāvatāra). PhD diss., University of New Mexico, 2014.
The Cultural Translation of Buddhism - Problems of Theory and Method in the Study of Buddhism in England
Mellor, P. A. 1989. “The Cultural Translation of Buddhism: Problems of Theory and Method in the Study of Buddhism in England.” PhD. Thesis, University of Manchester.
Buddhist Translation Procedures in Third-Century China - A Study of Dharmaraksa and his Translation Idiom
Boucher, Daniel. 1996. "Buddhist Translation Procedures in Third-Century China: A Study of Dharmarakṣa and His Translation Idiom."Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania.
Utilizing Terror - On the Adoption and Refinement of Skull Cups in Tibetan Buddhism
Fuentes, Ayesha. Utilizing Terror: On the Adoption and Refinement of Skull Cups in Tibetan Buddhism. Master's Thesis. Tufts University, 2011.
Namthar, Comics in Tibet, and the Aesthetics of Contemplative Imagination
Wilkinson, Celso. Namthar, Comics in Tibet, and the Aesthetics of Contemplative Imagination. MA Thesis. Naropa University, 2013.
Radiant Play of the Unborn - Shechen Gyaltsap IV's Illuminating Jewel Mirror and the Mandala of Appearances
Goetz, Laura. "Radiant Play of the Unborn: Shechen Gyaltsap IV's Illuminating Jewel Mirror and the Maṇḍala of Appearances." MA Theses, Naropa University, 2014.
Edition und Ubersetzung von Lama Zhangs Blitzschlag(gleicher) Mahamudra
Prax, Andrea. "Edition und Übersetzung von Lama Zhangs Blitzschlag[gleicher] Mahāmudrā". Master's thesis, University of Vienna, 2013.
Gha rung pa lha'i rgyal mtshan as a Scholar and Defender of the Jo nang Tradition - A Study of His Lamp that Illuminates the Expanse of Reality with an Annotated Translation and Critical Edition of the Text
Duoji, Nyingcha. "Gha rung pa lha'i rgyal mtshan as a Scholar and Defender of the Jo nang Tradition: A Study of His Lamp that Illuminates the Expanse of Reality with an Annotated Translation and Critical Edition of the Text." PhD diss., Harvard University, 2014.
Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Religious Institutions in Thirteenth Century Tibet
Ward, Jared. "Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Religious Institutions in Thirteenth Century Tibet". Master's thesis, John Carroll University, 2012.
The Man from Samye - Longchenpa on Praxis, its Negation and Liberation
Ifergan , Gidi. "The Man from Samyé: Longchenpa on Praxis, its Negation and Liberation". PhD diss., Monash University, 2013.
Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Beligious Institutions in Thirteenth Century Tibet
Ward, Jared. "Tropu Lotsawa (1172-1236 CE) and the Building of Religious Institutions in Thirteenth Century Tibet". Master's thesis, John Carroll University, 2012.
Reconciliation and Legitimization - The Fifth Karmapa Deshin Shegpa's Trip to Ming China
Qujie, Suolang. "Reconciliation and Legitimization: The Fifth Karmapa Deshin Shegpa's Trip to Ming China". Master's thesis, University of British Columbia, 2012.
The Commodification of Tibetan Spirituality in Contemporary Chinese Popular Music
Yang, Xi. "The Commodification of Tibetan Spirituality in Contemporary Chinese Popular Music". Master's thesis, University of Hawai'i, 2014.
Das Zusammenspiel von lha pa und yul lha Eine Studie uber die Bedeutung von klu rol zu Ehren der Berggottheiten fur die tibetische Gesellschaft in Amdo
Ladenbauer, Franziska. "Das Zusammenspiel von lha pa und yul lha Eine Studie über die Bedeutung von klu rol zu Ehren der Berggottheiten für die tibetische Gesellschaft in Amdo". Master's thesis, University of Vienns, 2013.
... further results

Newest Articles

Karmic Imprints, Exclusion, and the Creation of the Worlds of Conventional Experience in Dharmakīrti’s Thought
Prueitt, Catherine. "Karmic Imprints, Exclusion, and the Creation of the Worlds of Conventional Experience in Dharmakīrti’s Thought." Sophia 57, no. 2 (2018): 313-35.
Ratnakīrti and the Extent of Inner Space
Kachru, Sonam. Ratnakīrti and the Extent of Inner Space: an Essay on Yogācāra and the Threat of Genuine Solipsism. Sophia 58 (2019): 1-23.
Imagine Being a Preta
Tzohar, Roy. "Imagine Being a Preta : Early Indian Yogācāra Approaches to Intersubjectivity." Sophia 56, no. 2 (2017): 337-54.
I Take Refuge in the Sangha
Garfield, Jay. "I Take Refuge in the Sangha. But How? The Puzzle of Intersubjectivity in Buddhist Philosophy Comments on Tzohar, Prueitt, and Kachru." Sophia, 2019, 1-5.
Determining the Corpus of South Asian Female-Authored Buddhist Texts
Kragh, Ulrich Timme. “2017 BOOK CHAPTER: Determining the Corpus of South Asian Female-Authored Buddhist Texts of the Ninth to the Eleventh Centuries.pdf.” From Local to Global: Papers in Asian History and Culture, Prof. A.K. Narain Commemoration Volume, Vol. 3, Ed. Kamal Sheel, Charles Willemen, and Kenneth Zysk, Delhi: Buddhist World Press 3 (2017): 627–44.
Caryā and Cacā
Widdess, Richard. "Caryā and Cacā: Change and Continuity in Newar Buddhist Ritual Song." Asian Music 35, no. 2 (2004): 7-41.
Justification for and Classification of the Post-initiatory Carya in Later Indian Tantric Buddhism
Tanemura, Ryugen. "Justification for and Classification of the Post-initiatory Carya in Later Indian Tantric Buddhism." International Journal of South Asian Studies Vol. 1. (2008)
Ambiguous Sexuality: Imagery and Interpretation in Tantric Buddhism
Jackson, Roger R. "Ambiguous Sexuality - Imagery and Interpretation in Tantric Buddhism." Religion. 22, no. 1 (1992): 85.
Carya Nrtya of Nepal
Saiyada Jamila Ahmed. "Carya Nrtya of Nepal: When "Becoming the Character" in Asian Performance Is Nonduality in "Quintessence of Void"." TDR: The Drama Review 47, no. 3 (2003): 159-182. https://muse.jhu.edu/ (accessed March 7, 2019).
Painting Space with Colors: Tathāgatagarbha in the Mahāyānasūtrâlaṅkāra-Corpus IX.22-37
Griffiths, Paul J.. "Painting Space with Colors: Tathāgatagarbha in the Mahāyānasūtrâlaṅkāra-Corpus IX.22-37." In Buddha Nature: A Festschrift in Honor of Minoru Kiyota, edited by Paul J. Griffiths and John P. Keenan, 41-63. Tokyo: Buddhist Books International, 1990.
Review of The Buddha within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga by S. K. Hookham (Griffiths)
Griffiths, Paul J. "Review of The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga by S. K. Hookham." Journal of the American Oriental Society 113, no. 2 (1993): 317-19.
The Problem of Theodicy in the "Awakening of Faith"
Gregory, Peter N., "The Problem of Theodicy in the Awakening of Faith." Religious Studies 22, no. 1 (1986): 63-78.
Is Critical Buddhism Really Critical?
Gregory, Peter N. "Is Critical Buddhism Really Critical?" In Pruning the Bodhi Tree: The Storm over Critical Buddhism, edited by Jamie Hubbard and Paul Swanson, 286-297. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997.
The monistic absolute of the Uttaratantra and modern science
Goswami, S.C. "The monistic absolute of the Uttaratantra and modern science", Philosophy, Grammar and Indology: Essays in Honour of Prof. Gustav Roth, 275-282. Edited by Hari Shankar Prasad. Delhi 1992.
A Note on Ratnagotravibhāga I.52 + Bhagavadgītā XIII.3
Gokhale, Vasudeva Vishnunath. "A Note on Ratnagotravibhāga I.52 + Bhagavadgītā XIII.32." In Studies in Indology and Buddhology Presented in Honour of Professor Susumu Yamaguchi on the Occasion of His Sixtieth Birthday, 90-91. Kyoto: Hozokan, 1955.
Review of The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhāga by S. K. Hookham (Gimello)
Gimello, Robert M. "Review of The Buddha Within: Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga by S. K. Hookham." The Journal of Asian Studies 51, no. 3 (1992): 624-26.
Śākya mchog-ldan on gotra in Yogācāra and Madhyamaka
Gilks, Peter. "Śākya mchog-ldan on gotra in Yogācāra and Madhyamaka." Paper presented at the XVIIth Congress of the International Association of Buddhist Studies, Vienna, August 2014.
On the Ritual Use of Ch'an Portraiture in Medieval China
Foulk, T. Griffith, and Robert H. Sharf. ‘‘On the Ritual Use of Ch’an Portraiture in Medieval China.’’ Cahiers d’Extreˆme-Asie 7, (1993–1994): 149–219.
... further results